De inzet van marketingmiddelen moet leiden tot groei. Groei, die vanzelfsprekend tot uitdrukking moet komen in de opbrengsten die uw bedrijf genereert maar die zich óók moet vertalen in de marktwaarde van uw bedrijf. Met name in de ICT-wereld is marktwaarde belangrijk voor de concurrentiekracht, de overnamecapaciteit én het vermogen om geld aan te trekken.

UPSHOT is een bewezen speler in het veld van groei en marktwaarde. Hierbij ligt onze focus allereerst op de opbouw van de 'tastbare' waarde (omzet, winst en middelen) van bedrijven. Daarnaast richten wij ons, zeker zo belangrijk, op de opbouw van 'gepercipieerde' waarde (naamsbekendheid, imago).

Deze integrale visie op groei zorgt voor een coherente en afgewogen inzet van alle marketingmiddelen.

Meer weten?